PDA

View Full Version : My Compare Genes distrubution among nearest nations.Lemminkäinen
2012-11-02, 16:25
Kiinnosti nähdä statistiikkaa miten 23andmen Compare Genes tulokseni sijoittuvat maittain.

Tulokset kertovat, että virolaiset, ruotsalaiset, latvialaiset, liettualaiset ja norjalaiset ovat keskiarvoina lähinnä minua.

Väestökohtaiset jakaumat kertovat myös jotakin. Virolaiset ovat esillä selvästi yläpainottesesti. Latvialaiset ja liettualaiset balanssissa, mutta useat muut väestöt ovat esillä alapainotteisesti ajatellen gaussin jakaumaa. Myös suomalaisten tulos on jonkin verran alapainotteinen.

Tämä tarkoittanee, että virolaisten tulokset osoittavat pienintä diversitettiä ja kiinteittä yhteyttä kanssani, joskaan ei suurinta samankaltaisuutta yksilötasolla. Lähimmäksi tulevat ne suomalaiset, jotka eivät ole virolaisten kanssa samalla tasolla. Yli puolet suomalaisista osuu samalle tasolle virolaisten, laitvialaistden ja liettualaisten kanssa.

http://i1116.photobucket.com/albums/k573/maurimy/osumat.gif

Tuohikirje
2012-11-02, 18:02
Muistan, että mainitsit lähiperheesi jäsenellä olevan suuremman Viron osuuden mm Ancestry Finderissä (0.60%?).
Ei sinulla olisi vastaavaa taulukkoa vertailuun hänestä? Muuttuuko tilanne lainkaan.

Lemminkäinen
2012-11-02, 19:35
Muistan, että mainitsit lähiperheesi jäsenellä olevan suuremman Viron osuuden mm Ancestry Finderissä (0.60%?).
Ei sinulla olisi vastaavaa taulukkoa vertailuun hänestä? Muuttuuko tilanne lainkaan.

Olisi mielenkiintoista tehdä tämä vaimon luvuista. Minulla on kutenkin yli 250 jakoa 23andmessä ja se ei anna suoraan noita lukuja, vaan minun pitäisi hänenkin osaltaan kerätä yksitellen kaikki luvut - puolen päivän työ :) . Vertailukohta olisi kuitenkin hyvä olla tulosten yleistystä ajatellen ja voisin katsoa pelkästään virolaisten osalta.

---------- Post Merged at 21:35 ----------

Juu, tältä se näyttää. Vaimo ei käy yksiin setojen eikä pienen valkovenäläisyyden kanssa. Hän karjalais-savolaisena suorastaan vieroksuu niitä. Nuo puolislaavit eivät ole minulle niinkään vieraita :o

Tässä on vähemmän vertailukohtia, koska sain osan omista tuloksistani ystävälliseltä ABF-toverilta.

minä - punainen
vaimo - sininen

http://i1116.photobucket.com/albums/k573/maurimy/virovert1.gif