User Tag List

Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Türkler Hangi Irktandır ?2540 days old

 1. #1
  QBS Banned
  Molecular Biologist
  Last Online
  2014-02-23 @ 21:51
  Join Date
  2012-01-11
  Posts
  2,250
  Location
  Ankara
  Gender
  Metaethnos
  Turan
  Ethnicity
  Turk
  China Gokturk Azerbaijan Turkey Kazakhstan Turkmenistan Iran Timurid dynasty

  Default Türkler Hangi Irktandır ?

  Hüseyin Nihal Atsız'ın bu konuda yazmış olduğu bir makale. İlginizi çekecektir.
  TÜRKLER HANGİ IRKTANDIR?


  Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

  “Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

  İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

  1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

  2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

  3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

  4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.

  ***

  Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

  Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

  Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.

  ***

  Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

  Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

  Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

  Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

  Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

  Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir?... Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.


  Atsız Mecmua, 1931, Sayı: 6

 2. # ADS
  Advertisement bot
  Join Date
  2013-03-24
  Location
  ForumBiodiversity.com
  Posts
  All threads
     
   

 3. #2
  Sand Colour Turban Midget Curiouscat's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2011-03-20
  Posts
  6,278
  Location
  UK
  Gender
  Age
  39
  Politics
  True Blood
  Religion
  Easter Bunny
  Turkey United Kingdom Turkey North Cyprus

  Default

  amac nedir peki? sonuc yada?
  Yes, I get what you're saying, I just don't give a damn..

  Communist until you get rich
  Feminist until you get married
  Atheist until the airplane starts falling..


  Never pass up a bathroom, never waste a hard-on, and never trust a fart.' J. Nicholson(The Bucket List, 2007)

 4. #3
  Established Member
  Molecular Biologist Altay's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2009-10-23
  Posts
  999
  Gender
  Turkey

  Default

  Irk başka şey, etno-linguistik aile başka şey.

 5. #4
  QBS Banned
  Molecular Biologist
  Last Online
  2014-02-23 @ 21:51
  Join Date
  2012-01-11
  Posts
  2,250
  Location
  Ankara
  Gender
  Metaethnos
  Turan
  Ethnicity
  Turk
  China Gokturk Azerbaijan Turkey Kazakhstan Turkmenistan Iran Timurid dynasty

  Default

  Quote Originally Posted by Altay View Post
  Irk başka şey, etno-linguistik aile başka şey.
  Doğru.

  Ama bugün dünyada Türkçe (ya da türevlerini) dilini konuşanların hepsi aynı zamanda Türk ırkına mensup.

 6. #5
  Established Member
  Molecular Biologist Altay's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2009-10-23
  Posts
  999
  Gender
  Turkey

  Default

  Quote Originally Posted by adsız View Post
  Ama bugün dünyada Türkçe (ya da türevlerini) dilini konuşanların hepsi aynı zamanda Türk ırkına mensup.
  Türk dili konuşan gruplar genetik olarak akrabalık izleri gösteriyor, ama bir kümelenme (cluster) durumu yok.

 7. #6
  QBS Banned
  Molecular Biologist
  Last Online
  2014-02-23 @ 21:51
  Join Date
  2012-01-11
  Posts
  2,250
  Location
  Ankara
  Gender
  Metaethnos
  Turan
  Ethnicity
  Turk
  China Gokturk Azerbaijan Turkey Kazakhstan Turkmenistan Iran Timurid dynasty

  Default

  Quote Originally Posted by Altay View Post
  Türk dili konuşan gruplar genetik olarak akrabalık izleri gösteriyor, ama bir kümelenme (cluster) durumu yok.
  Genetik olarak etkileşim bizim gibi dünyanın bir çok yerine dağılmış ve hüküm sürmüş olanlar için zaten kaçınılmaz. Türkler ensest ilişkiye kapalı olduğu için yabancılarla evlilik çok sık görülmekte. Bu da ırkımızın saflığını az da olsa yitirmesine neden olmuş.

  Sonuç olarak kimlik tanımı için sadece 100% genetik uyum tek ve gerekli şart değil. Bunun yanında kültürel, sosyal ve tarihsel kimlik de belirleyicidir.

  Bu ne demek istediğimi biraz açıklayabilir :

  Stipulaton on absence of racial mixing conflicts with the known Türkic marital traditions; quite the opposite, Türks easily intermixed with every surrounding populations, creating innumerable admixtures with every neighboring peoples, some of which are well-known, some inferred, and most not documented. Among well-known are all brands of Chinese, Mongolian, Slavic, Indian, Tibetian, Persian; among the inferred are Tungus, Finnic, Baltic, and a number of European brands; undocumented are admixtures beyond the literary space and time. The Türkic societies strictly followed anti-incest laws, and practiced long-term dual exogamy that united blood-unrelated trbes into marital unions and eventually produced a single tribe or nation

  Yu.N. Drozdov
  Türkic-lingual Period Of European History
  Moscow, Yaroslavl, “Letter", 2011, ISBN 978-5-904729-20-2

 8. #7
  Established Member
  Molecular Biologist Altay's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2009-10-23
  Posts
  999
  Gender
  Turkey

  Default

  Quote Originally Posted by adsız View Post
  Sonuç olarak kimlik tanımı için sadece 100% genetik uyum tek ve gerekli şart değil. Bunun yanında kültürel, sosyal ve tarihsel kimlik de belirleyicidir.
  Katılıyorum, ama ırk kelimesi en azından bugün genetik/biyolojik aileleri ifade etmek için kullanılıyor.

 9. #8
  QBS Banned
  Molecular Biologist
  Last Online
  2014-02-23 @ 21:51
  Join Date
  2012-01-11
  Posts
  2,250
  Location
  Ankara
  Gender
  Metaethnos
  Turan
  Ethnicity
  Turk
  China Gokturk Azerbaijan Turkey Kazakhstan Turkmenistan Iran Timurid dynasty

  Default

  Quote Originally Posted by Altay View Post
  Katılıyorum, ama ırk kelimesi en azından bugün genetik/biyolojik aileleri ifade etmek için kullanılıyor.
  Kim tarafından ? Yabancı Antropologlar mı ?

  O zaman tanımlama yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Çünkü Gen/biyolojik olarak 100% saf bir ırk yok. Kalmadı.

 10. #9
  Established Member
  Molecular Biologist Altay's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2009-10-23
  Posts
  999
  Gender
  Turkey

  Default

  Quote Originally Posted by adsız View Post
  Kim tarafından ? Yabancı Antropologlar mı ?
  Herkes tarafından. Irk kelimesinin sözlük anlamları:

  1. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu

  2. Soy

  3. biyoloji Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm
  İngilizcede race'e tekabül ediyor, ki aynı anlamlar onun için de geçerli.

  Quote Originally Posted by adsız View Post
  Çünkü Gen/biyolojik olarak 100% saf bir ırk yok. Kalmadı.
  Zaten Türk, Yunan vs. değil de "Batı Avrasyalılar", "Doğu Asyalılar", "Sahraaltı Afrikalıları" şeklinde oluyor şimdiki ırk sınıflandırmaları.

 11. #10
  QBS Banned
  Molecular Biologist
  Last Online
  2014-02-23 @ 21:51
  Join Date
  2012-01-11
  Posts
  2,250
  Location
  Ankara
  Gender
  Metaethnos
  Turan
  Ethnicity
  Turk
  China Gokturk Azerbaijan Turkey Kazakhstan Turkmenistan Iran Timurid dynasty

  Default

  Quote Originally Posted by Altay View Post
  Herkes tarafından. Irk kelimesinin sözlük anlamları:  İngilizcede race'e tekabül ediyor, ki aynı anlamlar onun için de geçerli.


  Zaten Türk, Yunan vs. değil de "Batı Avrasyalılar", "Doğu Asyalılar", "Sahraaltı Afrikalıları" şeklinde oluyor şimdiki ırk sınıflandırmaları.
  Doğrudur. Ben zaten antropolog değilim.

  Tek bildiğim Türklerin diğer toplumlardan farklı özel bir populasyon(?) olduğu. Adına ister Türk ırkı deyin ya da başka bir şey.

 12. The Following 2 Users Say Thank You to adsız For This Useful Post:

  Curiouscat (2012-09-09), Jander Sunstar (2012-09-09)

Page 1 of 2 1 2 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
<