User Tag List

Page 2 of 14 FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast
Results 11 to 20 of 133

Thread: Tråden om Radio Framåt/Veckans Motgift2023 days old

 1. #11
  Wiki Editor
  Established Member
  Molecular Biologist
  Last Online
  2018-12-29 @ 21:35
  Join Date
  2013-12-12
  Posts
  889
  Gender
  Syrian Arab Republic Russia Korea Democratic Peoples

  Default

  Jag har följt RF/motgift sedan senhösten 2012. Jag har svårt att se någonting positivt med framlyftandet av kristendomen. Detta eftersom:

  1) Läran i sig är såväl internationalistisk som inkluderande (vi är alla guds barn, och alltifrån blånegrer till judar, indianer och Koreaner ska inlämmas i den kristna gemenskapen). Således är den också helt och hållet inkompatibel med den per definition exkluderande nationalismen. "Kristna nationalister" är för det mesta dubbeltänkare, vilket kan fungera skapligt i enskilda fall men kommer leda till katastrof om den breda massan ägnar sig åt det.

  2) Läran är pacificerande. Det enda som spelar någon roll är livet efter detta. Tyranner och slavägare skall lydas, eftersom den frånvarande himmelske fadern kommer att belöna dig för din dumsnällhet efter din död. Folkslag har inget värde, rasernas överlevnad har inget värde, det enda som har något värde är att man lever efter gyllene regeln och i övrigt är en god skuld-och-löneslavande goj.

  3) Eftersom det är en judisk lära, byggd på gamla testamentet, är det judiska folket helt och hållet centralt för läran. De är guds utvalda folk vars handlingar styr den frånvarande himmelske faderns handlingar genom uppfyllandet av profetior. Därav allt Israelvurmande från såväl hebreisktungotalande dårar som övriga, mindre överdrivna i vart fall nominellt kristna människor. Judarnas status som heligt folk innebär att den ignoranta massan enkelt kan ges ett skäl att slentrianmässigt stödja allt vad judarna företar sig.

  Av det ovan nämnda följer att kristendomen är lika folk- och rasfientligt som kulturmarxismen (en annan judisk lära som på grund av sin ökade effektivitet har ersatt kristendomen), att den skapar fosterställningsmartyrer men ej kämpar samt att den ger judar en allt för central roll. Varför är detta önskvärt?

  1. Traditionsargumentet: Enligt detta är "Nordmän/Européer/Assyrier/etc. ett kristet folk/ras av gammal hävd och tradition". Det rör sig med andra ord om dumkonservatism där man bryr sig mer om vilken form gårdagens dogma hade än om vad som faktiskt uppnår ett önskvärt resultat. Således saknar argumentet praktisk betydelse och skall därför inte tas på allvar.

  2. Gyllene regeln-argumentet: Här avser jag argument av typen "Kristendomen är faktiskt källan till folkgemenskapstänk och dagens välfärdssamhälle. Visa respekt!". Jag har svårt att se varför en lära skall ges något som helst inflytande på grund av att den bidragit till formandet av ett beteende eller mer senkomna läror. Mest relevant är givetvis i detta sammanhang nationalsocialismen (man kan inte minst av PR-skäl kalla det för folksocialism, etnonationalism eller vad man vill, men de bygger alla egentligen på en de facto nationalsocialistisk grund): Nationalsocialismen har anammat en nationalistiskt avskalad variant av den gyllene regeln (kristendomens dito är mer inkluderande) och är mer anpassad efter raslig överlevnad allround. Om vi således redan har en gyllene regel som både är nationellt avskalad och ingår i en lära som även i övrigt är mer anpassad för denna den internationella judenhetens stormaktstid, vad fyller då kristendomen för funktion?

  En lära är till för att leda den omdömeslösa fårskocken i en viss riktning, den har således ett rent funktionellt värde. När en annan lära har skapats som klarar av detta på ett mer effektivt sätt måste den ersätta den gamla och ineffektiva läran. Den gamla läran ska då inte få någon sorts guldklocka, klapp på axeln eller blombukett som tack för trogen tjänst, utan förpassas till historiens soptipp, såsom har skett med alla dess föregångare. Detta har judenheten gjort med kristendomen i förhållande till kulturmarxismen.

  Vissa nationalister klamrar sig dock tvärtemot förtvivlat fast vid det kristna liket och kommer med hejvilda anklagelser om att kritikerna är "mentalt judaiserade" och tal om att "kristendomen är grunden för all form av västerländsk teknologi och allmän civilisation", sällan om någonsin med någon mer utförlig förklaring. Ironiskt nog är dock kristendomen i sig en form av mental judaisering, samtidigt som deras förnekande av rasens kvalitets betydelse för civilisationsskapande och det sätt på vilket de grundlöst ger kristendomen förtjänsten för allt gott som någonsin skapats av Europas folk klart och tydligt åskådliggör deras förvirran och förtvivlan. De behöver en axel att gråta på, men denna axel lämnas för allas vår framtid lämpligast utanför det politiska arbetet.

  "Kristna nationalister" tror också ofta att man helt enkelt kan konvertera människoförslavande judar och sedan är allt frid och fröjd, när man i själva verket endast ger dem en bättre täckmantel på det sättet. De är således förblindade av sin lära: När inte verkligheten stämmer överens med bibeln är det bibeln som gäller.

  Detta innebär inte att jag anser Dan, Magnus och Jonas vara någon form av infiltratörer eller förrädare. Tvärtom tycker jag att radion med dess fel och brister är något av det bästa som hänt svensk nationalism på årtionden. Jag betackar mig för övrigt för det hätska och anti-intellektuella "ge FAAAN i att tala om kristendomen, annars bojkottar jag er och SvP"-trams som en skribent gav uttryck för i motgifttråden på flashback. Däremot har jag svårt att köpa trojkans (och, tyvärr, en större krets med nationellt sinnade människor av såväl Europeisk som övrig härkomst) kristendomsvurmande.

  - - - Updated - - -

  Quote Originally Posted by EliasAlucard View Post
  Som jag har förstått det är Svenskarnas Parti snarare lite mer neutrala etno-nationalister än helt ideologiska nynazister av Table Talk skolan, därav är de mer öppna för kristendom och tramsar inte runt lika mycket om “ariska rasen” och liknande 1930-talsprat. De är helt enkelt en aningen mer uppdaterade svenska nationalister av den lite modernare skolan, om än fortfarande ganska konservativa s.a.s.
  De är lite av ett nationalistiskt samlingsparti med en för ändamålet avskalad retorik och partiprogram. Man kan säga att partiet baseras på den minsta gemensamma nämnaren svenska etno-rasnationalistister emellan.

  Detta är inte huvudtopic, men lite i förbifarten: Jag har bara läst andras beskrivningar och omdömen om "table talks", men mitt intryck är att Hitler där snarare ger uttryck för etnopluralistiska tankegångar i stil med "vi borde aldrig ha litat på borgerliga Franska kolonialsnobbar med näsan i vädret, utan istället ha stöttat negrernas, sydasiaternas mfl. frihetskamp, eftersom vi kämpar mot samma globala världsordning". Stämmer inte det?

  Själv är jag inte längre speciellt troende och jag har växt ifrån kristendomen, men jag har fortfarande djupaste respekt för Jesus som den rättfärdiga, radikala, anti-kapitalistiska, proto-socialistiska juden han faktiskt var, och hans banbrytande idéer och revolutionerande tankegångar är faktiskt betydligt intressantare än om han var G-d förkroppsligad. Jesus var helt enkelt långt före hans tid, till den graden att han blev deifierad av hans sympatisörer.
  Det är dock en enorm skillnad mellan att som intelligent, tänkande människa ha respekt för en historisk person eller lära pga en av dennes/dess bedrifter å ena sidan, och att öppet predika för massorna att de ska följa en lära som ligger om inte tusentals så i vart fall hundratals år efter i tiden. Man bör skilja på esoterisk intellektuell diskussion och tanke å ena sidan, och folkfårskocksvägledande världsåskådning å den andra.

  Skillnaden mellan att vara politiker och renodlat intellektuell är enorm, eftersom skillnaderna på intelligens- och intressenivån hos budskapets mottagare är enorma.
  Last edited by Cromagnorse; 2014-04-08 at 00:22.

 2. The Following 3 Users Say Thank You to Cromagnorse For This Useful Post:

  beyw (2014-04-08), Ozrage (2014-04-08), Simi (2014-04-08)

 3. # ADS
  Advertisement bot
  Join Date
  2013-03-24
  Posts
  All threads
     
   

 4. #12
  Wiki Editor
  Established Member
  Molecular Biologist
  Last Online
  2018-12-29 @ 21:35
  Join Date
  2013-12-12
  Posts
  889
  Gender
  Syrian Arab Republic Russia Korea Democratic Peoples

  Default

  Jag vill även tillägga att kristna församlingar förvisso möjligen kan tjäna ett visst syfte genom att motverka slapigheten hos vissa människor, men att detta återfinns även hos nationalsocialismen med dotterinriktningar samt att det inte ursäktar alla de otalet fel och brister kristendomen dras med i dagens klimat.

 5. #13
  Senior Moderator
  Plant of Life = Biological Magic 麻 EliasAlucard's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2009-10-22
  Posts
  14,715
  Location
  Sweden
  Gender
  Age
  34
  Y-DNA
  J1a2a1a2-P58+
  mtDNA
  H5a
  Race
  Caucasian
  Phenotype
  Alpinid
  Metaethnos
  proto-Semitic
  Ethnicity
  Assyrian/Armenian
  Politics
  Environment, Cannabis
  Religion
  Secular Agnostic
  Assyria Assyria 1913-1923 Armenia Lebanon Sweden Greece

  Default

  Quote Originally Posted by Simi View Post
  Jag håller med om detta och tänkte rentav skriva det i mitt inlägg. "Veckans motgift" låter ganska töntigt och är helt klart ett nedköp från Radio Framåt (som låter ganska badass). Ordet motgift i sig är det dock inget fel på.
  Det är inget fel på ordet motgift per se, och deras syfte med namnbytet är att de insinuerar att det moderna samhället är sjukt och att de erbjuder intellektuella/ideologiska lösningar till de sjuka idealen och normerna som råder idag. Dock låter det bara löjligt som sagt, och ja, töntigt, med "Veckans Motgift". Lite som ett fjortisgäng som försöker vara hårda men misslyckas pga deras mesighet. Och jag tror faktiskt att det beror på grabbarna själva. Vet inte hur det är med Söderman, huruvida han är en slagskämpe eller så, med tanke på att han har varit med i SMR och dessa brukar ju vara lite mer militanta, aggressiva, bråkiga och tuffare virke, men Dan och JDG framstår mer som veka fjollor som man enkelt kan knuffa omkull, möjligt dock att det bara är min förutfattade mening. Framåt lät mer progressivt/socialistiskt, modernt och futuristiskt.

  För övrigt handlar den här tråden om deras podcast, och de olika ämnen som tas upp och diskuteras per avsnitt, är vad vi skall diskutera i denna tråd, så visst får man diskutera kristendom och alla möjliga ämnen som de tar upp, men det är inte riktigt meningen att tråden skall i 140 sidor framöver debattera skandinavisk kristendom kontra nationalism.

  //mod
  Last edited by EliasAlucard; 2014-04-09 at 15:22.
  ReactOS <--- support this project so that we can get rid of Windows!
  Ubuntu MATE 16.04.1 LTS | PRISM-Break! | Windows7sins

  “A wise man makes his own decisions; an ignorant man follows public opinion.” ― Chinese proverb

  “Every decent man is ashamed of the government he lives under.” ― H. L. Mencken

  “The only good is knowledge and the only evil is ignorance.” ― Socrates

  “Damnant quod non intelligunt.” ― Latin proverb

  Quoted for truth:
  Quote Originally Posted by Alaron View Post
  Anatolian Urhemait supporters are mostly butthurt Meds.
  For the lulz:
  Quote Originally Posted by drgs View Post
  Poland is a misunderstanding. It is a country which lies on the frontier between western and slavic world, and which combines elements of both.
  In fact, they are not even the Europeans in strict sense, meaning European as in bearing the responsibility and understanding of European interests. Poland has always been an subordinate country, on one side sucking German dick, on the other side -- Russian one, some kind of "novice" europeans, who are full of inferiority complexes, hysteria and obsessity neuroses. This is also true for all Baltic countries

 6. #14
  Wiki Editor
  Established Member
  Molecular Biologist NixYO's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2014-04-07
  Posts
  2,579
  Location
  Sweden
  Gender
  Y-DNA
  N-CTS2929
  mtDNA
  I4
  Race
  Europid
  Metaethnos
  Germanic
  Ethnicity
  Swedish
  Politics
  Nationalism
  Religion
  Christianity
  Sweden Finland Kalmar Union Sweden Tre Kronor Russia

  Default

  Jag har tidigare transkriberat några diskussioner från Radio Framåt och tänkte nu även återge dem här:

  Från Radio Framåt avsnitt #87:

  http://vocaroo.com/i/s1lqlxXp1GLR

  Magnus Söderman: »Det blir ju nämligen svårt, eh, om du inte har – *inandning* – eh, om vi nu skall kalla det för en övermoral så att eh... Alltså, om du inte har en en av Gud given standard så är det ju ändå svårt att [LÄSUTTAL: FEL, FEL, FEL SOM BRASSE SKULLE HAVA SAGT] argumentera, och det ser vi ju hur hur västerlandet generellt sett faller, eh, för böglobbyn och liknade när de inte har... Alltså vilka argument skall du använda? Ehh...«

  Jonas De Geer: »Eh, det blir ju bara att man tycker att det är äckligt liksom – och det håller ju inte.«

  Magnus Söderman: »Det är äckligt ja eller att... Ja men det det... Den sexuella relationen är till för att skaffa barn, det har jag hört, eh visst men då betyder det att... Då vill man väl i samma andetag förbjuda sex som inte – leder till barn i sådana fall, men...«

  Jonas De Geer: »Vilket faktiskt är den katolska kyrkans hållning. Nu skall vi inte begära att alla, ehm, så att säga håller med oss på den punkten, eller i alla fall mig på den punkten då. Ehm, men faktum är att det här är ju just skälet till varför kyrkan har vägrat, inte bara abort för aborter kan man förstå det är ju utsläckandet av ett liv i vardande, men även preventivmedel därför att sexualiteten är inte till bara för liksom personlig tillfredsställelse och njutning.

  Och går man in för en liksom, eh, sådan inställning till homosexualiteten – eller till sexualiteten, förlåt – då öppnar man ju dörrarna för homosexualitet och för all möjlig annan...«

  Magnus Söderman: »Men det är ju det som blir det intressanta för att samma personer som inte vill kännas vid Gud eller den typen av argumentation, kan använda argumentet att ›nej, det handlar om om om att skaffa barn‹ men de personerna skulle aldrig, eh, å andra sidan avstå från sex, eh, om det inte, alltså de anser dock att man skall ha sex utan att skaffa barn... *Jonas De Geer: ›mm‹* ... varpå argumentet blir väldigt konstigt och som du säger öppnar då upp, naturligtvis, för allsköns tokerier. Jag menar...«

  Jonas De Geer: »Vilket också har blivit resultatet också när man har gjort det, så har det ju blivit liksom jag menar ›vadå, livet går ju ut på...‹«

  Dan Eriksson: »Får jag bara bryta in här och klargöra att jag är inte emot preventivmedel per se. Jag tycker att p-pillret är är förjäkligt för att det är ett hormonpreparat, eh, men inte för att det är ett preventivmedel.«

  Jonas De Geer: »Men vad använder du då Dan?«

  *skratt*

  Dan Eriksson: »Men jag tycker att det är skillnad på – nu kommer vi in på väldigt konstiga saker – men om vi pratar om en kondom eller ett p-piller, ehm, sedan så förstår jag absolut resonemanget att att det ena leder, eh, till det andra i en stor utsträckning. *Jonas De Geer: ›mm‹* Samtidigt tycker jag att man måste kunna, alltså om om inte om om inte det enda alternativet skall vara avhållsamhet så måste man kunna ge människor möjlighet till att ta någorlunda ansvar, eh.«

  Jonas De Geer: »Jojo, vi lever i den tid som vi har sagt så många gånger... *Dan Eriksson: ›Precis, precis!‹* ... bara så att alla förstår nu: Det är ingen som sitter här att moraliserar, det är ingen som som, eh, pekar finger åt någon eller något eller sådär, utan det här är att ett just som Dan, som du säger, du förstår resonemanget, och det är det är det som är huvud-, eh, -punkten och där hoppas jag att folk som lyssnar nu kan göra den, eh, definitionen också så att...«

  Haha! När Jonas frågade Dan om vad han använder för preventivmedel kom jag att tänka på denna filmscen:

  THE ROOM-Anyway how´s your sexlife.wmv
  http://www.youtube.com/watch?v=qCVSyhjBhro

  Från Radio Framåt avsnitt #89:

  Dan Eriksson: »Vi tar ett, eh, sista ämne här för dagen och det är ett lite bredare ämne, öh, men det handlar om om det som kallas då på engelska ›war on Christmas‹, alltså ›kriget mot julen‹, eh, och, eh, anledningen till att vi kommer in på det här när vi förberedde programmet är en diskussion som har uppstått i USA nu, eh, efter en artikel i Slate Magazine, som skrivits utav Aisha Harris, en svart kvinna, eh, som är mycket upprörd över att jultomten är vit, och menar att, ehm, det är exkluderande för alla de svarta som bor i som bor i USA, så därför bör jultomten numera vara en pingvin eftersom den är både svart och vit. Ehm, och Fox News tog upp, eh, den här O'Megyn Kelly sade då att ›det är helt enkelt så att, det är så lätt att, eh, jultomten är vit‹; hon säger också att Jesus var en vit man, eh, och att det var, eh, det bara är så, eh, och det här har gjort att hon har fått göra avbön och det har varit – *inandning* – massor av attacker mot henne om vilken rasist hon är och så vidare. Men nu känns det som att huruvida jultomten är vit eller svart är en jätt..., jätteliten diskussion i det stora hela, för att det här handlar om en mycket större sak där där främmande folk, eh, kommer in till våra länder och skall förändra våra traditioner, eh, attackera våra traditioner, FÖRBJUDA våra traditioner; vi har har i U-USA till exempel på att man inte använder ›Merry Christmas‹ längre i offentliga sammanhang eller, eh, alltså från...«

  Jonas De Geer: »Det har du ju även i Skottland alltså.«

  Dan Eriksson: »Ah, men även i Sverige har vi exempel: Systembolaget har ju ändrat – med all försäljning av glögg och så vidare står det ›Glögg till vinterfesten‹ och så vidare. *Jonas De Geer: ›Jaså!‹* Ja, så det här kommer överallt, ehm, jag var hos läkaren här i Tyskland förra veckan, eh, och, ehm, han önskade mig inte en god jul och ett gott nytt år, utan, eh, motsvarande då ›Happy holiday!‹. Eh, det finn[halvt s] kommer överallt, man tar bort tar bort det som är vårt, eh, och... Jag vet inte, finns det någon motsvarighet till det här i liksom svarta eller asiatiska länder, att det kommer in främmande folk och skall skall... *Magnus Söderman: ›Försök!‹*«

  Jonas De Geer: »Vi skall ha klart för oss att det här är ju inte primärt heller typ, eh, iranier och araber som... *Magnus Söderman (tror jag): ›Nä!‹* ...och, åh-åh, gjort, utan det här är judiskt nästan helt uteslutande. Sedan sedan kan det visst finnas en eller annan muslim som har hakat på det, men men väldigt lite, utan just det här att få bort KRISTENDOMEN och Kristus-, eh, -gestalten och all symbolik som är förknippad med det ÄR så fruktansvärt förhatlig för, eh, judar – traditionellt sett, så de har arbetat extremt intensivt på att, eh, få bort all kristen symbolik från, eh, gator och torg, eh, offentliga platser överhuvudtaget, ehm, så att så är det, och det här uppmärksammade folk redan på 20-, 30-talet att de höll på såhär, det det är inget nytt alltså. *Inandning* Ehm, att det inte skall få vara några nativities scenes – julkrubbor säger man väl på svenska, va? *Dan Eriksson och Magnus Söderman: ›Mm!‹* – på på torg och så sådana saker det skall inte få vara julgranar ens en gång, även om det inte är någon faktiskt specifikt kristen symbol sådär, så förknippas den med det; nej, det skall inte få vara det heller.«

  Magnus Söderman: »Men men man vill väl inte ta bort alla religiösa symboler, va?«

  Jonas De Geer: »Nej nej, utan de de har ju uppe, eh, en sådan där jättestor menorah på – *inandning* – någon central plats i i Moskva har man haft det, man har det varje år sätter upp en stor jävla menorah alltså en sådan där, eh, judisk ljusstake, eh, som också är en, det är en urgammal judisk symbol den här sjuarmade – *Någon (Söderman tror jag): ›Mm!‹* – ljusstaken. Ehm, eller är den sjuarmad? Det är den väl, va?«

  Magnus Söderman: »Ja, ja, den är sjuarmad, det är den. *Skratt*«

  Dan Eriksson: »Jag måste kolla på min här, vänta!«

  *Skratt*

  Jonas De Geer: »Ehm, det är, eh-eh, så att DET är helt okej, eh-eh, varje år så så sätter de upp en gigantisk sådan på på – eller en mycket stor sådan i alla fall – på, ehhh, Vita husets gräsmatta. *Någon eller några: ›Mm!‹* Ehm, bara för att liksom markera att det det...«

  Dan Eriksson: »Vi har även i Berlin vid Brandenburger Tor en – *Någon: ›Ah!‹* – den är säkert åtta meter hög eller någonting; den är hur stor som helst. *Jonas De Geer: ›Mm! Jo!‹* Så att det är...«

  Magnus Söderman: »Om man då, om man då säger att det här är ju tokigt att att såhär kan vi väl inte ha det, utan utan... Eh, alltså till och med om du går så långt att säger ›nämen jag är själv ateist; jag vill inte ha några religiösa symboler‹ – *Jonas De Geer: ›Mm!‹* – då får du skit för det också för att du måste acceptera att du skall ha JUDISKA religiösa symboler, ehm, för att det är lite speciellt med dem nämligen.«

  Jonas De Geer: »Jo, fast det... jag tror att du inte får så mycket skit för det iochförsig , tror du det?«

  Magnus Söderman: »Ja, alltså om du går ut med det med det som en grej så tror jag att du får lite, jag tror inte du får lika mycket skit som om du säger ›jag kristen och tycker att vi skall ha kristna symboler i det kristna Västerlandet!‹ då får du ju jättemycket skit, så det är ju grader i helvetet men jag tror inte att du kommer undan – *Jonas De Geer: ›Det här...‹* –, utan det är som vanligt att om du...«

  Jonas De Geer: »Nu skall vi inte spä på den här jävla fåniga debatten, men det där måste ju folk som som fortfarande sitter och säger att ›nämen kristendomen är ett judiskt påfund som de har tagit hit för att, eh, försvaga oss, göra oss annorlunda‹ förutom i allt det absurda i att liksom inte kan hoppa över, eh, beroende på var man befinner sig tusen till två tusen års, eh, civilisation, så så just det här INTENSIVA hatet som som, eh, judiska organisationer visar mot all kristen, eh, alla kristna inslag, alla minnen av liksom vårt vårt, eh, kristna förflutna; det det ljuger [tror jag att han sade] faktiskt den teorin.«

  Från Radio Framåt #90:

  Magnus Söderman: »Och du, när vi ändå pratar om julen; en intressant sak som, vi pratade om om ›kriget mot julen‹ här för något avsnitt sedan. *Dan Eriksson: ›Aa!‹* Ehm, om ni minns det, och det gör ni ju – naturligtvis. Ehm, och vi tog upp det här med att det här Jonas sade ›att det här är någonting som har pågått länge‹, och – hör och häpna – jag sitter och bläddrar i eh... ehhh... Fords bok. Eh... ehh... Vad händer i Fords bok, vad heter den, ursäkta?«

  Jonas De Geer: »The International Jew

  Magnus Söderman: »Just det! Just det! Och där tar de upp mängder...«

  Jonas De Geer: »Den finns på svenska också. Den heter också, eh-eh, vad?«

  Magnus Söderman: »Den internationella juden då eller? *Jonas De Geer: ›Precis!‹* Och där tar man upp mängder med, eh, exempel från alltså början av 1900-talet i USA. Hur judiska organisationer lobbar för att förbjuda julsånger, förbjuda Kristusgestalter, förbjuda, ehm-eh, avslutningar i skolor – allting! Förbjuda julen generellt sett alltså från början av 1900-talet, och nu vet jag att det finns en del, eh, som tycker att det här är jättebra som kallar sig nationalister och det för väl stå för dem då, men det där är en taktik som har pågått under, eh, ett helt... alltså hundra år – minst!«

  Jonas De Geer: »Absolut! Och det det visar på vilket, eh-eh, alltså... det tål att upprepas att den här KRISTENDOMSFIENTLIGHETEN från från, eh-eh, nationalistiskt håll: Den är faktiskt produkten av en mental judaisering rent ut sagt och det går att bevisa.«

  Magnus Söderman: »Jaja, så är det ju! Och det är som sagt, titta på samtliga nationalistiska företrädare, eh, i... vi kan ta från, eh, 1850 fram till 1945... *Jonas De Geer: ›Mm!‹ ...så är det klart och enkelt precis som du – hihi – säger Jonas. Så att så är det med den saken!«

  Från Radio Framåt avsnitt #92:

  Magnus Söderman: »Mm, jo det kan tyckas... det det är jättes... som sagt: Hade det varit... och det är problemet med att vara politiker: Att du får inte vara... eh, lika, eh... du får inte ta lika lätt på saker som som vanligt hyggligt folk gör och det det är bara så det är, och alldeles oavsett så skall man väl då – som minister faktagranska lite... *Dan Eriksson: ›Mm!‹* ...jag menar om jag eller någon någon annan liksom klickar vidare någonting och tänk tittar lite på nätet ›ah, titta det här var lite småroligt‹, det är ju som sagt en sak det det är ingen som kan hålla mot oss på det sättet. Ehm, men... ah, utom inom de områden som vi säger att vi kan någonting om naturligtvis. *Jonas De Geer: ›Mm!‹*«
  Säger han som rekommenderar folk att läsa boken Röd död.
  Last edited by NixYO; 2014-05-02 at 14:29.
  “And, furthermore, that some people have a sex life and others don’t just because some are more attractive than others. I wanted to acknowledge that if people don’t have a sex life, it’s not for some moral reason, it’s just because they’re ugly. Once you’ve said it, it sounds obvious, but I wanted to say it.” — Michel Houellebecq

 7. #15
  Wiki Editor
  Established Member
  Molecular Biologist NixYO's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2014-04-07
  Posts
  2,579
  Location
  Sweden
  Gender
  Y-DNA
  N-CTS2929
  mtDNA
  I4
  Race
  Europid
  Metaethnos
  Germanic
  Ethnicity
  Swedish
  Politics
  Nationalism
  Religion
  Christianity
  Sweden Finland Kalmar Union Sweden Tre Kronor Russia

  Default

  Här finner ni ett intressant blogginlägg som är skrivet av Jonas De Geer om frimureriet samt rekommendation på lektyr inom ämnet (förvisso från tiden innan Radio Framåt/Veckans Motgift):

  https://web.archive.org/web/20130413...motpol.nu/?p=5
  Quote Originally Posted by Jonas De Geer
  Frimureriets historia är delvis höljd i dunkel. Vissa saker kan emellertid sägas med ett stort mått av visshet. Det rör sig om en ytterst sluten organisation, men många av dess hemligheter har genom århundradenas lopp sipprat ut och det finns en mycket omfattande litteratur i ämnet, kanske främst på franska och ryska, men även tyska och engelska samt flera andra språk. Mycket lite av denna lär dock finnas tillgänglig på ert stadsbibliotek.

  Det moderna frimureriet har sina rötter i intellektuella/religiösa strömningar som kan dateras till 1600-talet å det senaste och som florerade i de protestantiska staterna under trettioåriga kriget. Även om frimureriet som sådant egentligen inte är protestantiskt eller ens kristet är det likväl ingen slump att frimureriet i protestantiska länder som Sverige, Storbritannien och USA har förknippats med ett konservativt etablissemang, medan det i katolska och ortodoxa länder varit en samhällsomstörtande kraft. Det är i grund och botten samma organisation. Det medgav även Albert Pike, som f.ö. korresponderade med Mazzini.

  Påven Leo XIII, som vägde sina ord på guldvåg, kallade i rundskrivelsen Humanum Genus (1883) frimureriet för ”Satans synagoga”.

  [...]

  Frimureriets lockelse ligger för de flesta av ”bröderna” knappast i att få sätta på sig förkläde, rulla upp ena byxbenet, svära barnsliga eder etc. Dels ligger det i den mänskliga naturen att vilja tillhöra ett utvalt sällskap, dels är det ur ett rent krasst perspektiv ofta gynnsamt för den egna karriären; ”medelmåttornas maffia” är en träffande beteckning. För de flesta är det en gubbklubb för inbördes hjälp och en giltig förevändning för att fly hemmet med jämna mellanrum. I de högre graderna är det annorlunda.

  En bra sammanfattning ges av den irländske Jesuitpatern Edward Cahill i hans monumentala Framework of a Christian State från 1932:

  The modern anti-Christian movement, which centers round Liberalism, owes much of its rapid progress to the secret society of the Freemasons, who are, as it were, the advance guard of the forces Liberalism.//Freemasonry is to-day the central enemy of the Church and of every Catholic government and Catholic institution in the world. It is closely associated with modern Judaism (including the rationalistic Jews as well as those of the Talmud and the Cabala); and is largely under Jewish influence and guidance. In pursuing its ideal of a universal, naturalistic Masonic State, Freemasonry aims at, or rather tends necessarily towards the destruction of religion, morality, family ties, and of all national and patriotic ties.

  Vi gör ett litet uppehåll. Vi har fått ett nytt meddelande från Paul K:

  Hallå Irland 1932! Behåll dina konspirationsteorier för dig själv Gubbjävel (du Hatar säkert för att du måste leva i celibat och är sexuellt frustrerad). Va snackar du om? om du bara visste vilken hög moral människor har, hur stabila familjerna är, hur högt man håller nationella och patriotiska värden i Sverige 2008! Nej vänta, familjer och patriotism förtrycker, förresten. När jag tänker efter så finns de inte ens utan är förtryckande konstruktioner. Och emanciperade människor är mycket mer moraliska, så det så. Dom har inte fördomar som på din tid. Beviset är att du skriver att just judarna har ett inflytande. Idag vet alla att det var dom som Förintades (för att såna som du fick skriva obehindrat). Sedan dess har dom tvingats försvara sig mot terrorister som kastar sten på deras soldater i Israel för att inte behöva Förintas en gång till. En del är faktiskt så antisemitiska att dom spränger sig själva i luften. Haja vilka fega kräk dom där fanatikerna är!Frimurarna är förresten en konspirationsteori!

  [...]

  Nåväl. Det skulle kunna skrivas hur mycket som helst om Frimureriets roll i den europeiska civilisationens tragedi – jag återkommer i ämnet. Tills vidare bara några lästips. Jag avgränsar till sådant som bör finnas tillgängligt på nätet. Det enda läsvärda som berör ämnet och som kan finnas tillgängligt i bokhandeln är Frances Yates böcker om ockulta strömningar under 1600-talet. Nestah Websters böcker är klassiker i sitt slag, skrivna i början av 1900-talet. Av sådant utkommet under senare decennier kan nämnas Stephen Knights The Brotherhood och Martin Shorts Inside the Brotherhood, som är journalistiska men bra. På franska finns en ytterst omfattande litteratur i ämnet, från Abbé Barruel i slutet av sjuttonhundratalet till Emmanuel Ratier, vars böcker kan köpas idag på www.frontnational.com.
  Och här kommer en intressant kommentar från honom till samma blogginlägg i vilket han rekommenderar en bok:
  Quote Originally Posted by Jonas De Geer
  Tvivlaren
  Den bästa introduktionen på engelska som jag känner till är Nestah Websters ”Secret societies and Revolutionary movements”.Hon var en på sin tid mycket uppburen engelsk ”populärhistoriker”. Vad gäller de två mer journalistiska böcker som jag nämner ovan var de skrivna av väl etablerade main-stream journalister.
  “And, furthermore, that some people have a sex life and others don’t just because some are more attractive than others. I wanted to acknowledge that if people don’t have a sex life, it’s not for some moral reason, it’s just because they’re ugly. Once you’ve said it, it sounds obvious, but I wanted to say it.” — Michel Houellebecq

 8. The Following User Says Thank You to NixYO For This Useful Post:

  Cromagnorse (2014-05-29)

 9. #16
  Senior Moderator
  Plant of Life = Biological Magic 麻 EliasAlucard's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2009-10-22
  Posts
  14,715
  Location
  Sweden
  Gender
  Age
  34
  Y-DNA
  J1a2a1a2-P58+
  mtDNA
  H5a
  Race
  Caucasian
  Phenotype
  Alpinid
  Metaethnos
  proto-Semitic
  Ethnicity
  Assyrian/Armenian
  Politics
  Environment, Cannabis
  Religion
  Secular Agnostic
  Assyria Assyria 1913-1923 Armenia Lebanon Sweden Greece

  Default

  Jag tycker att det här var ett bra svar av mig, så jag passar på att klippa och klistra in det här också:

  Quote Originally Posted by NixYO
  Quote Originally Posted by EliasAlucard
  Seriöst dock, varför inte? Ingen av er är ju riktiga kristna hur som helst utan ni sympatiserar mer med medeltidskristendom. Ben Klassen hade varit ett intressant ämne.
  Vad är riktig kristendom enligt din uppfattning, Babianens rumänsk-ortodoxa porrburqavåldtäktskristendom?
  Nej

  Motgiftpojkarna är nationalister i första hand, svenskar i andra hand, vita i tredje hand och kanske sympatikristna i fjärde hand (för att längre än sympati går det inte vid slutet av dagen, och det finns säkert något annat de prioriterar före sympati med kristendomen, typ stoltsera med jobb, gnälla på skatter, värdera ens husdjur högre än ens egna biologiska barn, och andra typiska svennefasoner). Något i den stilen i alla fall. Urvattnad kristendom av den sorten Jonas De Geer och Magnus Söderman förespråkar (är phonk Kristussympatisör? Aldrig riktigt fått det intrycket, men jag är inte heller någon Framåt/Motgift-entusiast) känns mer som amerikansk konservatism, alltså pseudo-kristendom där man utåt sett leker godhjärtad kristen och duktig filantrop men när det kommer till kritan är dollarn, penningens makt och profitkorruption betydligt viktigare än Jesus.

  Riktig kristendom är att sätta Jesus/G-d före profit, och andra kristna före ens egen etniskt präglade nationalism:

  "Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. - Matthew 10:37

  "He will reply, 'Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me.' - Matthew 25:45

  "For what profit is it to a man if he gains the world, and loses his own soul?" - Matthew 16:26

  There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. - Galatians 3:28

  Matteus 10:37 innebär helt enkelt att man sätter Jesus före allt annat (inte bara ens egna föräldrar). Jesus går i första hand, alltid och utan undantag. Är din svenskhet/ras, viktigare än Jesus? Då är du inte kristen. Och så vidare.

  Matteus 25:45 är ett ganska bra exempel på hur Motgiftpojkarna sitter och jämför assyrier med muslimer (det finns ju absolut ingen skillnad MENA är ett enda folk!), utmålar assyrier som ett kriminellt folk, samtidigt som muslimer är fullt upptagna med att folkmörda assyrier pga att assyrier är kristna. Jag vet att JDG tidigare inte var lika fientlig mot assyrier (minns att han skrev en kommentar på någon blog), men hade han fortfarande varit mer katolik än nationalist (idag är han definitivt mer nationalist än katolik), då hade han förlåtit det assyriska folket för de fåtal kriminella gangsterbabbar vi har, och sträckt ut en hjälpande hand i dessa mycket svåra tider. Det är så riktig kristendom fungerar; ömsesidig solidaritet och medmänsklighet med andra kristna. Att sitta och gnälla på rasblandning som folkmord mot vita, när det första kristna icke-judiska folket på planeten folkmördas i stor skala i mellanöstern av muslimer, det är total brist på utgruppsempati, och om nu Jesus verkligen finns som en teologisk figur, då skall man inte heller förvänta sig att han visar någon sympati till en på domedagen.

  Matteus 16:26 säger att din själ är viktigare än värdslig profit (detta oavsett om det är pengar eller land). Din själ till Jesus går före allt annat.

  Galatéerbrevet 3:28 är en av de ideologiskt mest egalitära och anti-nationalistiska passagerna i hela bibeln.

  Säga vad man vill om Alex Linder, men han är konsekvent när han förkastar kristendomen, även om han själv inte riktigt fullt ut förstår eller kan sätta fingret på vad det är som gör den kristna trosläran så inkompatibel med nationalism, så väljer han att gå hela vägen med så kallad white nationalism och inte kompromissa eller urvattna den på något sätt. Vilket jag inte heller tror att JDG och Söderman gör (de är som sagt nationalister i första hand), men då är det ganska motsägelsefullt att snacka positivt om kristendom samtidigt som det finns någon annan sak/rörelse/ideologi som väger betydligt mer för en.

  Kristendom är en egalitär dela med sig religion, precis som GNU GPL licensen (som egentligen är kristendom i mjukvarulicensformat, med Stallman som modern Jesus-klon). Överlag är jag ganska enstämmig med Chomsky, att kristendom är en radikal marxistoid religion, eller rättare sagt är marxism en kristoid ideologi, eftersom kristendomen egentligen är det sekulärhumanistiska, proto-ateistiska socialistoriginalet (kristendomen gjorde sig av med alla andra gudar förutom en).

  Att som radikal vit nationalist Anno Domini 2014 sitta och sympatisera med kristendom, ja då har man inte riktigt fattat galoppen. Med det sagt är jag personligen relativt kristofil och jag diggar Jesus Hans anti-profit och demonisering av judarna som Satans barn, är ju ganska klockren retorik och en tidlös sanning, och faktiskt något som Hitler definitivt lånade från Jesus.
  Last edited by EliasAlucard; 2014-06-16 at 22:31.
  ReactOS <--- support this project so that we can get rid of Windows!
  Ubuntu MATE 16.04.1 LTS | PRISM-Break! | Windows7sins

  “A wise man makes his own decisions; an ignorant man follows public opinion.” ― Chinese proverb

  “Every decent man is ashamed of the government he lives under.” ― H. L. Mencken

  “The only good is knowledge and the only evil is ignorance.” ― Socrates

  “Damnant quod non intelligunt.” ― Latin proverb

  Quoted for truth:
  Quote Originally Posted by Alaron View Post
  Anatolian Urhemait supporters are mostly butthurt Meds.
  For the lulz:
  Quote Originally Posted by drgs View Post
  Poland is a misunderstanding. It is a country which lies on the frontier between western and slavic world, and which combines elements of both.
  In fact, they are not even the Europeans in strict sense, meaning European as in bearing the responsibility and understanding of European interests. Poland has always been an subordinate country, on one side sucking German dick, on the other side -- Russian one, some kind of "novice" europeans, who are full of inferiority complexes, hysteria and obsessity neuroses. This is also true for all Baltic countries

 10. #17
  Junior Member
  Last Online
  2014-09-06 @ 07:50
  Join Date
  2014-04-13
  Posts
  20
  Gender

  Default

  Quote Originally Posted by EliasAlucard View Post
  Väldigt bra text
  Jag håller med dig Elias, väldigt bra skrivet. Nästan så att man tror att du verkligen är en godhjärtad människa, men som oss alla andra dödliga använder du syndabocken till o frånse dina synder, som är väldigt lätta att ändra på.
  Jag ser Jesus som det bästa för en människa, han är verkligen det bästa på alla sätt och vis- för att få ro och glädje här på jorden behöver vi verkligen förstå oss på vad Jesus ville säga.
  Detta säger jag som en människa som föddes i en plastkristendom, där man var kristen och kunde implicera Kristus lära i vardagen, fast ändå inte förstått vad den går ut på, eller varför man själv inte följde den från tid till tid.
  Sedan blev jag själv väldigt anti-kristen under tidig tonår, jag var nog mycket mer cynisk och bestialisk än Simson, jag var rent ut sagt ignorant och bestialisk på alla sätt och vis, även om jag indirekt intalade mig själv att det finns ingen mening i något. Återigen jag är fortfarande en dödlig människa och ignorant, dum och impulsdriven som jag var då, vi är som sagt alla syndare. Skillnaden är att jag har förbättrats och löst de större bekymren. Återigen, jag fann mig genom Jesus Kristus återigen vägen, den fann ro i min själ. Jag var verkligen en cynisk person, allt detta löstes de senaste veckorna.
  Jag fick nog av att se livet som en meningslös parad.
  Vad texten försöker knyta samman med det du säger och kanske det du har gått igenom är att Jesus borde älskas mest av allt.

  Några andra punkter jag själv har funnit och tolkat genom kristendomen och implicerat det på mitt liv;
  Jag har länge varit fascinerats av Lucifer, satan. Både innan jag var en cynisk och Nietzsche liknande ondska, under mina mörka dagar och även nu när jag funnit ljuset bortom tunneln. Alltid undrat varför, Lucifer handlade som han gjorde och vad hans mening var efter sin tid i himmelen.
  Mina tankar kring varför vi människor är egoistiska är förknippat med Lucifer, med egoistiska menar jag att vi är av naturen avundsjuka på de som är ''bättre'' än oss på alla möjliga aspekter. Även när det gäller att hitta lust i saker som egentligen indirekt eller direkt, medvetet eller omedvetet egentligen är onda och skadliga, på oss eller andra.
  Hur mycket vi än ljuger för oss själva vet vi att vissa är snyggare än oss, starkare, bättre, bättre. Vi har inte det de har, materiellt eller icke materiellt. Detta är ett faktum och inte tagit ur rövhålet så att säga.
  Länken jag drar mellan Lucifer, är att han också visste om att Gud/heliga anden(som också går att ''flumma'' vidare på, då vi dödliga egentligen inte ska kunna förstå allt) var bättre än honom, i form av makt när det gäller hans motiv. Detta begäran att inte acceptera att något vi inte förstår oss på eller förstår oss på är bättre än oss och bara acceptera det händer oss människor varje dag. - egot
  Du kanske har någon gång varit, kanske när du var liten och inte fick den där tjejen som din kompis fick att göra något du förhoppningsvis inte skulle göra. Agera på ett sätt som du direkt inte skulle göra vanligtvis, jag minns att jag själv försökte sabotera vår vänskap genom att inte va med honom, skada honom på lite små patetiska vis, jag helt enkelt inte vara en bra kompis för honom.
  Jag ville inte gå in på detaljer men detta händer varje dag, inte bara just i det här sammanhanget när det gäller tjejer.
  Förhoppningsvis accepterar vi kristna och icke-kristna att människan är som sådan, det är helt enkelt synden vi bär med oss.

  Mycket mer jag vill gå in på men Elias, jag måste en dag sitta med dig och diskutera detta över en joint, eller bira(du dricker inte det).
  Bli inte hysterisk när jag säger att du också är hypokritisk på många sätt som strider mot det Jesus säger, jag själv är det, men jag har en lång väg för o förbättras rent moraliskt.
  Kom ihåg, livet är kort, spendera varje minut på godhet mot dig själv och andra, för Jesus dog för att vi människor skulle få chansen att kunna få försoning. Återigen livet är kort, tiden går snabbt och en dag kommer du sitta kanske själv i ditt hem och se livet förbi dig, men ändå vilja göra saker som du aldrig gjorde, behandla föräldrar, spendera tid med dem och vänner.

  Jag är inte mycket för nationalism i form av tvång och våld, försvara sig själva och nära är inget gud eller Jesus förbjuder.
  Att en god kristen dör p.g.a att ha blivit mördat av en ond människa, t.ex. en ISIS soldat i Irak är inget som borde skyllas på Jesus av nationalistiska ateister i Sverige, o säga; ''var är Jesus då som inte gör något?''
  Vi måste förstå att det är inte för herrens ovilja att hjälpa i den stunden, utan det är p.g.a synden som Adam och Eva begick-Satan.
  Ingen människa undkommer det vi människor gör mot varandra eller döden av naturliga skäl.

  Jesus lära säger heller inte emot att vi människor ska förbättra vår situation och anpassa oss efter vår miljö, utan grundprincipen ligger i att tro på Jesus och fråga om förlåtelse, det är allt som spelar roll.
  Inte mycket som handlar om Nationalism, detta inlägg kommer förmodligen raderas, men jag hoppas någon själ där ute tog till sig åtminstone något.
  Jesus bevara era själar, Elias you're tha man, almost a man brother

 11. #18
  Wiki Editor
  Established Member
  Fimbulvetr's owner Simi's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2012-10-27
  Posts
  785
  Gender
  Y-DNA
  R1a1a*
  mtDNA
  U5a1b
  Metaethnos
  Corded Ware
  Ethnicity
  Swedish/Czech
  Politics
  Authoritarian

  Default

  Quote Originally Posted by EliasAlucard View Post
  Urvattnad kristendom av den sorten Jonas De Geer och Magnus Söderman förespråkar känns mer som amerikansk konservatism, alltså pseudo-kristendom där man utåt sett leker godhjärtad kristen och duktig filantrop men när det kommer till kritan är dollarn, penningens makt och profitkorruption betydligt viktigare än Jesus.
  Det låter lite som gamla kommunistpampar från Sovjetunionen/f.d. östblocket som hyllade Marx och Lenin och sade sig vara "riktiga" kommunister samtidigt som de i själva verket var genomkorrupta skurkar och roffare. Jag skrev själv ett inlägg på Flashback som jag är hyfsat nöjd med, även om det kanske blev lite ostrukturerat. Det hör i alla fall till den här diskussionen så jag infogar det här som svar på ditt.

  Kristendom är en egalitär dela med sig religion, precis som GNU GPL licensen (som egentligen är kristendom i mjukvarulicensformat, med Stallman som modern Jesus-klon). Överlag är jag ganska enstämmig med Chomsky, att kristendom är en radikal marxistoid religion, eller rättare sagt är marxism en kristoid ideologi, eftersom kristendomen egentligen är det sekulärhumanistiska, proto-ateistiska socialistoriginalet (kristendomen gjorde sig av med alla andra gudar förutom en).
  Likheterna mellan kommunism och kristendom är många, inte bara principiellt och filosofiskt, utan även rent praktiskt och historiskt. Båda lärorna hittades på av judar när judarna var i minoritetsställning i indoeuropeiska gojim-stater (kristendomen kom till under romersk ockupation av Palestina, Marxismen kom till i Västeuropa under industrialiseringen). När judebolsjevismen hade etablerats som statsideologi i Ryssland efter revolutionen tog det inte lång tid förrän man vände judarna ryggen. "Sionister" betraktades som en femte kolonn som inte i första hand var lojala mot det socialistiska projektet. Man var dock inga antisemiter i nazistisk bemärkelse, eftersom kommunismens antisionism inte handlade om ras eller nationalitet, utan om lojalitet till det kommunistiska samhället. Samma sak gällde i det kristna Europa när kyrkan välkomnade konvertiter, men inte sällan hetsade mot judarna som grupp, ja, till och med utvisade och dödade dem, för att de tenderade att vara en femte kolonn som inte levde i ömsesidig symbios med det kristna samhället.

  Den kommunistiska inkvisitionen kulminerade under Stalin, när judebolsjeviken no. 1 Lev Trotsky mördades, och Stalin tryckte Ctrl+Z och upphävde de reformer i antitraditionell riktning som den föregående centralkommittén hade genomfört (allt ifrån avskaffandet av vigselringar till främjandet av judisk-modernistisk kultur och kollektivisering av familjen i industriell dagisverksamhet; allt detta upphävdes och motsatsen påbjöds istället av Stalins män, bl a Andrej Zjdanov. Kerry Boltons Stalin: The Enduring Legacy rekommenderas starkt) och då kan man verkligen säga att kommunistpartiet hade tagit över stafettpinnen från rysk-ortodoxa kyrkan som "civilisationsbärande" auktoritet, sett till dess funktion i samhället, och kanske frånsett den totalitära och ineffektiva ekonomiska politiken. Men å andra sidan kännetecknades inte kyrkan heller för att vara särskilt liberal när auktoriteten och dogmen ifrågasattes.

  Kommunistiska manifestet ersatte Bibeln som officiell dogm och central referenspunkt i den kultur och intellektuella diskurs som sanktionerades av makten. Marx och Lenin och andra kommunistiska hjältar ersatte Jesus, apostlarna och alla helgonen. Man kan också dra paralleller mellan kommunistisk historiematerialism och kristen eskatologi (klasslöst samhälle - Jesu återkomst).

  Galatéerbrevet 3:28 är en av de ideologiskt mest egalitära och anti-nationalistiska passagerna i hela bibeln.
  "Proletärer världen över, förenen eder!"

  Att som radikal vit nationalist Anno Domini 2014 sitta och sympatisera med kristendom, ja då har man inte riktigt fattat galoppen. Med det sagt är jag personligen relativt kristofil och jag diggar Jesus Hans anti-profit och demonisering av judarna som Satans barn, är ju ganska klockren retorik och en tidlös sanning, och faktiskt något som Hitler definitivt lånade från Jesus.
  Men det är samtidigt inte konstigt att europeiska eller amerikanska nationalister av olika slag ofta är pro-kristna, eftersom folk identifierar sig med kristendomen och korset. Det är inte heller konstigt att ryska patrioter och nationella är Sovjetnostalgiker, ofta vid sidan av vurm för rysk-ortodoxa kyrkan, eftersom man generellt sett hade en stabil tillvaro i Sovjetunionen om man inte var dissident, och eftersom många miljoner ryssar stupade under kommunistisk flagg i "stora fosterländska kriget".

  (är phonk Kristussympatisör? Aldrig riktigt fått det intrycket, men jag är inte heller någon Framåt/Motgift-entusiast)
  Nä, Dan Eriksson är inte kristen.
  Last edited by Simi; 2014-06-20 at 22:53.

 12. The Following 3 Users Say Thank You to Simi For This Useful Post:

  Cromagnorse (2014-06-22), EliasAlucard (2014-06-21), uncut (2014-06-21)

 13. #19
  Wiki Editor
  Established Member
  Molecular Biologist NixYO's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2014-04-07
  Posts
  2,579
  Location
  Sweden
  Gender
  Y-DNA
  N-CTS2929
  mtDNA
  I4
  Race
  Europid
  Metaethnos
  Germanic
  Ethnicity
  Swedish
  Politics
  Nationalism
  Religion
  Christianity
  Sweden Finland Kalmar Union Sweden Tre Kronor Russia

  Default

  https://www.flashback.org/sp49308187
  Quote Originally Posted by EliasAlucard
  Vad det hela handlar om är givetvis inte "anonyma troll" och liknande tramsiga bortförklaringar, utan helt enkelt att mrphonk är en helt oduglig och usel debattör, och i brist på logiska svar och överlägsna argument, väljer han att lämna Flashback eftersom han helt enkelt inte kan försvara dumheterna som emanerar från SvP/Motgift.

  För ett tag sedan postade mrphonk något inlägg i den här tråden eller SvP-tråden om en artikel någon hjärndöd SvP:are hade skrivit om svensk populationsgenetik på Realisten; den var helt usel, och författaren ifråga försökte få det till att svenskar skulle ha typ 10,000 års genetisk närvaro i Sverige, att proto-svenskar hade etniskt rensat någon litauisk-liknande befolkning (när litauer i själva verket är genetiskt mer nordeuropeiska än svenskar,[1][2] och för den delen har högre frekvens av Y-DNA R1a) och liknande dumheter. Det sedvanliga etnocentriska nationalisttramset helt enkelt, att man försöker överdriva hur länge ens folkgrupp har funnits i ett område i syfte att kunna hävda att "vi är minsann inte invandrare som alla andra" osv. Hur som helst kritiserade jag den artikeln, och direkt efter rapporterade någon mitt inlägg som off topic i syfte att kväva min kritik, förmodligen mphonk själv eftersom jag minns att han postade direkt efter mitt inlägg. Mitt inlägg raderades inte vad jag minns, men det är rent principiellt fegt och omanligt av mphonk att hålla på så om det nu var han som rapporterade.

  Det här är för övrigt typiskt "white nationalist" beteende, att rörelsen som sådan är livrädd för kritiska ståndpunkter från deras egna (uppfattas ofta som illojalitet, polemik osv). Säga vad man vill om Alex Linder men där är han faktiskt bättre än de flesta vita nationalister, att han tillåter kritik och yttrandefrihet.
  Det är Martin Ekedahls artikel Sagan om »den svenska genen« du tänker på. Dan Eriksson är ingen censurivrare så jag tror inte att det var han som rapporterade inlägget ditt. Du får gärna länka till inlägget ditt som du skrev, eller kritisera artikeln på nytt i tråden (FB) Tråden om svenskhet/svensk etnicitet. Jag skulle knappast kalla Martin Ekedahl för hjärndöd; han har skrivit många bra artiklar på Realisten. Jag misstänker att du kallade honom för iPhone-ägare och dylika invektiv som någon fann provocerande samt att du nämnde det du just nu nämnde angående att letter och litauer är mer nordeuropeiska än svenskar.

  Hur som helst: mrphonk gör en stor sak av att han inte är anonym, och lipar om anonyma troll osv. Detta är bara billiga undanflykter eftersom vad det egentligen handlar om är att på senare tid har allt fler Flashbacknationalister börjat tröttna på dumheterna från Motgift, och då känner sig inte phonk lika hemma här när han inte får ständiga ryggdunkningar för hans podcast, och han lämnar Flashback eftersom han dels inte orkar eller kan debattera tillbaka (och det är ärligt talat inte lätt för någon att försvara Svoboda's/SvP:s pro-ZOG linje; jag kanske hade klarat det men jag är ju jag), och dels eftersom hans podcast inte är lika populär numera.

  Visst är det så. Jag hade haft mer respekt för phonk om han sade som det egentligen är, eller att han helt enkelt bara inte orkar lägga ner tid på Flashback (vilket ärligt talat jag inte heller orkar så mycket nuförtiden). Det finns goda skäl att lämna Flashback, bland annat att admin är inkompetent och att hans moderatorer är efterblivna ärthjärnor hela bunten, men "anonyma troll" och "infiltratörer" är enbart intelligensförnedrande trams, och mrphonk bör skämmas om han tror att vi går på det skitpratet. I slutändan handlar det inte om anonyma eller offentliga medlemmar här på Flashback eller något annat forum, utan det handlar om hur bra och korrekta argumenten är. Vill mrphonk ha en likriktad agreement club kan han regga sig på Stormfront, där de har en specifik forumsektion för "opposing views", och där man helt enkelt måste hålla sig till olika åsiktsramar. Flashback är ett neutralt forum; här får du räkna med kritik och att du klarar av att bemöta argument. På den punkten är faktiskt M.Skillt en av de bättre Flashbacknassarna.
  Deras podcast har minskat något i antal nerladdningar på grund av att de blev borttagna från iTunes. Sedan så vet jag inte om folk som är kritiska till Ukraina-spektaklet har slutat att lyssna på grund av det. Enligt min uppfattning så är podcasten alltjämt bra, åtminstone när de inte diskuterar Ukraina och Ryssland, men de har faktiskt påtalat problemet med chauvinism i Östeuropa, vilket enligt min uppfattning tyder på att de inte är helt förtjusta i ukrainsk nationalism (hoppas jag i alla fall).
  “And, furthermore, that some people have a sex life and others don’t just because some are more attractive than others. I wanted to acknowledge that if people don’t have a sex life, it’s not for some moral reason, it’s just because they’re ugly. Once you’ve said it, it sounds obvious, but I wanted to say it.” — Michel Houellebecq

 14. #20
  Wiki Editor
  Established Member
  Fimbulvetr's owner Simi's Avatar
  Last Online
  @
  Join Date
  2012-10-27
  Posts
  785
  Gender
  Y-DNA
  R1a1a*
  mtDNA
  U5a1b
  Metaethnos
  Corded Ware
  Ethnicity
  Swedish/Czech
  Politics
  Authoritarian

  Default

  Dan Eriksson har mer eller mindre erkänt att han hade fel i Ukrainafrågan. Det är hederligt gjort av honom. Ingen är perfekt, och det stämmer väl som många säger att den svenska "rörelsen" lider av barnsjukdomar. Jag kan tycka att kritiken på Flashback stundtals har varit onödigt hetsig, men den har samtidigt varit helt riktig och därför också mycket viktig. Jag blev själv halvt om halvt lurad av Pravi Sektors propagandavideo men efter att ha tagit del av information från olika håll och hängt med i debatten blev jag ganska snabbt övertygad om att den proryska sidan är den rätta, även om situationen är komplex, och på kuppen lärde jag mig en hel del om Ryssland/Ukraina och hur stormakterna opererar. Hädanefter lär vare sig jag eller den svenska "rörelsen" göra samma misstag igen.

  Återigen står jag så klart fast vid min princip, medan jag — av allt att döma — hade fel om Svoboda. De mängder av underliga uttalanden, stöd till nuvarande presidenten och många gånger chauvinistiska utfallen gör att jag inte längre kan se dem som en positiv nationell kraft i kampen för ett nationernas Europa.
  https://www.motgift.nu/2014/06/ukrai...-efter-maidan/

 15. The Following 3 Users Say Thank You to Simi For This Useful Post:

  Counter-Judaist (2014-06-28), Cromagnorse (2014-06-23), NixYO (2014-06-24)

Page 2 of 14 FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast

Similar Threads

 1. Radio vs Press
  By Jonny in forum Censorship & Free Speech
  Replies: 2
  Last Post: 2017-07-25, 05:56
 2. Anti-white ad airs on US radio
  By XMidnightX in forum Race & Ethnicity in Society
  Replies: 52
  Last Post: 2013-01-15, 22:37
 3. guess radio presenter
  By Kwestos in forum Guess Ethnicity
  Replies: 3
  Last Post: 2011-04-07, 09:49
 4. Nomad Radio Station
  By Excel in forum Horn of Africa Tribune
  Replies: 3
  Last Post: 2010-04-03, 23:48

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
<